aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Pomáhám lidem od bolesti pohybového aparátu.

Fyzioterapie je nelékařský obor zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu.
Zahrnuje kineziologický rozbor celého těla, manuální terapii, kinezioterapii, fyzikální terapii.
Zasahuje do všech medicínských oborů.

Jsem fyzioterapeutka s dlouholetou praxí v oboru, s bohatými zkušenostmi praktickými i teoretickými.

Jak se o berlích chodí?

Jsou různé způsoby chůze. Typ chůze se označuje podle počtu jejich fází, rytmu chůze. Chůze trojdobá je pacienty nejlépe přijímána. Pacienti při ní zvládají dobře odlehčení končetiny.   fáze – obě berle si nastavte před sebe ve vzdálenosti kroku, na šířku pánve – ne ...

Zobrazit celý článek

Chůze o berlích

Kdy použít opěrnou pomůcku při chůzi? Vždy, když potřebujeme odlehčit dolní končetinu. Důvodem odlehčení bývá nejčastěji úraz kotníku, kolena. Pooperační stavy po výměně kloubů. V těchto případech se nikdo nebrání berle použít. Dolní končetinu je potřeba odlehčit při pokročilé ...

Zobrazit celý článek

Úrazy, poúrazová fyzioterapie

Většina z nás si během života prožije úraz a poúrazový stav na vlastní kůži. Poškození našeho zdraví úrazem způsobí náhlá nečekaná příčina jako je pád, náraz, poškození nástrojem, náčiním, strojem při práci, sportu, běžných denních činnostech. Úrazem můžou být poškozeny ...

Zobrazit celý článek

Všechny články