aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Jak se o berlích chodí?

Jsou různé způsoby chůze. Typ chůze se označuje podle počtu jejich fází, rytmu chůze.

Chůze trojdobá

je pacienty nejlépe přijímána. Pacienti při ní zvládají dobře odlehčení končetiny.

 

  1. fáze – obě berle si nastavte před sebe ve vzdálenosti kroku, na šířku pánve – ne více, to vede k nestabilitě, – ne méně, to nelze mezi berle vkročit

 

  1. fáze – mezi berle si přiložte nemocnou dolní končetinu s určenou zátěží; pokud to rozsah hlezenního kloubu umožňuje, našlapujte přes patu, přiložte střed chodidla, na závěr položte prsty

 

  1. fáze – proveďte krok zdravou nohouKROK ne přisunutí nohy k nemocné a k berlím, ale

PŘED ať se pohybujete VPŘED

Zopakovat a opakovat. To je chůze!

 

Chůze čtyřdobá

je u ní rozložená fáze přikládání berlí.

 

  1. fáze – jedna berle vpřed na vzdálenost kroku; 2. fáze – druhá berle do úrovně první; 3.fáze – krok nemocnou dolní končetinou; 4. fáze – krok zdravou dolní končetinou

 

Chůze dvoudobá

má nejpřirozenější rytmus chůze, je křižmochodná – kontralaterální.

 

  1. fáze – současně vykračujte s jednou berlí (horní končetinou) a protilehlou dolní končetinou, například levá berle a pravá noha
  2. fáze – současně vykračujte druhou berlí a druhou dolní končetinou, pravá berle a levá noha

 

Jak chodit s berlemi na schodech?

Není se čeho obávat, chce to jen správně natrénovat.

 

Chůze do schodů

Jako první vykračuje zdravá dolní končetina, na nižším schodě zůstávají berle s nemocnou dolní končetinou. Následuje krok nemocnou a berle jdou nakonec. Při nácviku doprovázející osoba stojí za pacientem, dělá záchranu ze spodního schodu.

 

Chůze ze schodů

První scházejí berle, následuje nemocná dolní končetina a na závěr zdravá dolní končetina. Při nácviku doprovázející osoba stojí před pacientem.

 

Zábradlí nahrazuje oporu o jednu berli.

 

Chůze s vycházkovou holí

Vycházková hůl se nosí na straně zdravé končetiny. Váha se přenese na hůl a zdravou nohu, proto lze udělat odlehčený krok nemocnou nohou. Chůze je přirozená, vykráčí ruka s holí a odlehčovaná noha. Pak krok (ne pouze přísun) zdravou dolní končetinou.  Bohužel nevhodný příklad je nám poskytován z filmového plátna, kdy hrdinové kulhají s holí opačně. Jako Joffrey de Peyrac (Robert Hossein) v Angelice, Patrik Swayze ve Válce Sever proti Jihu, Dr. House (Robert Hossen).

 

Je vhodné chodit s jednou francouzskou berlí?

Chůze s jednou francouzskou berlí je v některých případech doporučována pacientům po cévní mozkové příhodě či jiném neurologickém onemocnění. Kdy postižená není pouze noha, ale ochrnutí zasahuje celou polovinu trupu i horní končetinu. Ruka nezvládá oporu o berli. Francouzská hůl je zdravé straně, pomáhá lokomoci těla.

U jiných onemocnění je tento způsob chůze NEVHODNÝ. Dochází k přetížení páteře. Pokud je povolená větší zátěž, vyměnit berle za vycházkovou hůl.

 

Jaká obuv?

Vhodná je s pevnou patou, s dostatečně volným prostorem pro prsty, ohebná a bez podpadku.

 

Jakých chyb se vyvarovat?

Dodržovat délku kroků – krok nenatahovat, chůzi nedrobit. Delší krok nemocnou končetinou znamená, že berle zůstávají vzadu, není na nich váha těla, ta je na nemocné končetině.

Nevytáčet chodidla. Pozor na nadměrné zatížení končetiny. Pozor na nedostatečnou zátěž nohy. Nechodit se skloněnou hlavou. Nebýt zavěšen do berlí. Nevhodné nastavení výšky berlí.

 

Gumové násady

jsou důležitým doplňkem berlí a holí. Brání podklouznutí opory. Zkontrolujte si jejich funkčnost pro daný terén. Mají být celistvé, neošlapané, neproděravěné. Na sníh, zmrazky se používají nástavce s bodcem.