aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Odkaz na zdravotní cvičení

Pokud máte pohybové potíže a chcete se zorientovat, jaké cvičení a postup je vhodný, dovolím si navrhnout stránky MU Fakulty sportovních studií. Informace na webu jsou garantovány odborníky fyzioterapie.

https://www.zdraweb.cz

Dále doporučuji stránky autorů PaeDr. Vlčka a PhDr. Dobeše  https://www.fyzioweb.cz

Kanál youtube.com nabízí velké množství odkazů na zdravotní cvičení, strečink, jógu.  Bohužel ne všechny jsou odborně vedeny.

Pro své pacienty, klienty, se kteří jsou v  přerušené terapii doporučuji  z tohoto kanálu ACT method. Pro zopakování si zásad při cvičení, získání jistoty v základních pohybových vzorech Vám tyto videa pomůžou.