aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Pro firmy

Fyzioterapie pro firmy

Motivujte Vaše zaměstnance, zvyšte efektivitu jejich práce, zlepšete jejich pracovní podmínky a tím i jejich zdraví. Fyzioterapie zaměstnanců je zaměřená na prevenci, regeneraci, snížení pracovní neschopnosti z důvodu pohybových obtíží. Na Vašem pracovišti lze provést posouzení pracovního prostředí, pracovních postupů. Pomoci vytvořit vhodné ergonomické podmínky, odstranit nežádoucí vlivy působící na zaměstnance.

Nabízené služby na pracovišti

  • preventivní pohybový režim, kompenzační cvičení
  • školení a workshopy zaměřené na prevenci bolesti zad, krční páteře, entenzopatie
  • aplikovaná ergonomie – optimalizace pracovního prostředí při práci na počítači, práci v sedu, ve stoji

 

 

Individuální fyzioterapie zaměstnanců na základě kineziologického rozboru na ambulanci v Modřicích.