aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Senzomotorická stimulace

Senzomotorika  vyjadřuje spojení pohybu a jeho vnímání smysly prostřednictvím rozličných receptorů. Motorická složka zajišťuje samotné provedení pohybu. Senzorická složka zajišťuje koordinované, plynulé provedení pohybu a to pomocí informací přicházejících z oblasti očí, rovnovážného ústrojí v uchu, receptorů svalů, šlach, kloubů (proprioreceptorů), kůže (exteroreceptorů).

Podstata metodiky

Senzomotorická stimulace využívá dvoustupňového motorického učení:

I. stupeň – při zvládání nového pohybu, učení se novému pohybu, se výrazně zapojuje mozková kůra, tento nový pohyb není automatický, vyžaduje velké soustředění. Toto řízení  pohybu je velmi náročné a únavné. Snahou centrálního nervového systému  je řízení přesunout z korové oblasti na nižší úroveň – podkorovou.

II. stupeň – řízení pohybu je na nižší podkorové úrovni. Řízení pohybu je rychlejší, méně únavné, zautomatizované.

Senzomotorickou stimulací se urychluje II. stupeň motorického učení. Cílem je obnovení chybného pohybového stereotypu, jeho automatizaci, lepší koordinaci, rychlost, obratnost, efektivitu. Nejčastějšími pohybovými stereotypy člověka jsou sed, stoj, chůze. 

Indikace metodiky

Senzomotorické stimulace se využívá v terapii i prevenci, zlepšuje stabilitu kloubů, reakční schopnost organismu na podmínky terénu, zlepšuje rovnováhu, regeneraci pohybového aparátu.

–  nestabilita hlezenního kloubu, poúrazové a pooperační stavy hlezenního kloubu, poruchy funkce kolenního   a kyčelního kloubu, prevence úrazů dolních končetin

vertebrogenní obtíže, vadné držení těla

poruchy rovnováhy, poruchy hlubokého čití

udržení tělesné kondice, zdatnosti

Průběh terapie 

Před samotným cvičením se provádí kožní stimulace, mobilizace periferních kloubů, “oslovení” periferní nervové soustavy.

Základem cvičení je nácvik tzv. malé nohy v odlehčené pozici (sedu), dále v korigovaném stoji na pevné podložce. Postupně se přechází ve cvičení na labilních plochách: válcové úseči, kulové úseči, balančním sandálu, minitrampolíně, balančním míči, točně, pěnové balanční plošině.  Dále se používají balanční cviky v různých posturálních polohách (vleže na břiše, na boku, kleku…). Cvičením zaktivizujeme svaly, které jsou naší vůlí těžko ovlivnitelné.