aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Tinnitus

Tinnitus je slovo pocházející z latinského výrazu Tinnitus Auris, v překladu znamenající znít, zvonit. Tinnitus je příznak (symptom), projevující se vnímáním nepříjemného zvuku, šelestem, zvoněním, hučením, pískáním, šuměním v uchu či v obou uších. Tyto zvukové projevy jsou subjektivně vnímány pacientem, znepříjemňují mu život. Ve většině případů je okolí nevnímá. Výjimečně je tinnitus změřitelný i slyšitelný pro okolí.

Příčiny

Příčinou může být samotné onemocnění uší, ale častěji je příčina způsobena onemocněním jiného systému.

Onemocnění uší – mazová zátka, cizí těleso ve vnějším zvukovodu, poškození bubínku, kostěné výrůstky, záněty středního ucha.

Patologie v oblasti ucha – aterosklerotické změny na cévách vyživující sluchový orgán, poruchy sluchového nervu vedoucí impulsy do sluchových center mozku, poškození sluchových buněk vnitřního ucha.

Akustické trauma – krátký hlukový impuls velikosti 100 až 140 bB (koncerty)

– dlouhodobé hlukové zatížení sluchového aparátu (např. práce ve stavebnictví, dopravě bez ochranných pomůcek)

Poranění – úrazy, zlomeniny lebky, krční páteře, poranění mozku.

Onemocnění látkové výměny – diabetes mellitus, hyperlipidemie, hyper-hypothyeroza.

Neurologické příčiny – vertebrogenní onemocnění krční páteře, whiplash, stavy po zánětech nervových tkání, tumory nervových tkání.

Kardiovaskulární příčiny – arteroskleroza, hypertenze.

Ortodentické příčiny – poruchy temporomandibulárního kloubu, poruchy skusu či postavení zubů.

Psychiatrické onemocnění– deprese, anxieta, porucha adaptace na stres.

Tinnitus – příznak onemocnění

Mozek dostává spoustu informací ze všech smyslů. V mozku může dojít k chybnému vyhodnocení těchto informací. Zvuk, který jsme doposud nevnímali, protože nebyl nebezpečný, neměl významovou hodnotu pro náš život (jako je tikot hodin, šumění ledničky, počítače apod.), se stává dominující a obtěžující. Jako by došlo k poruše filtru, co mozek připouští, abychom slyšeli. Nastala změna vnímání zvuku v našem mozku. To se může projevit nepříjemným pískáním, hučením.

Vyšetření

Základní a současně komplexní vyšetření proběhne u specialisty ORL (audiometrie, tympanometrie, audiovestibulární vyšetření, laboratorní testy krve i moči atd.).

Neurologické vyšetření u neurologa probíhá z důvodů možné neurologické příčiny tinnitu.

Interní vyšetření odhalí příčiny ischemie cév, poruchy krevního tlaku.

K vyšetření patří i zobrazovací metody. Rentgenologické vyšetření krční páteře, čelistního kloubu. Počítačová tomografie a magnetická rezonance mozku, krční páteře. Ultrazvukové vyšetření cév krku.

Terapie

Základem je léčba příčiny způsobující tinnitus.

Pokud není zjištěna žádná specifická příčina, terapie je zaměřená na zlepšení krevní cirkulace, okysličení tkání. Podávány jsou léky Betahistin, Betaserc. Infuzní terapií jsou aplikovány kortikosteroidy (na ovlivnění otoku, zánětu, alergické reakce), vazoaktivní léky (ke zlepšení prokrvení). Hyperbarickou kyslíkovou terapii se zvyšuje koncentrace kyslíku v krvi, umožňuje regeneraci smyslových buněk.

Fyzioterapie

Zvýšené napětí svalů krční páteře, hlavy, čelisti, hrudní páteře, žeber a blokády kloubů v těchto oblastech (nejčastěji v oblasti C4- C6) se může projevit vestibulárními potížemi. Vnitřní ucho je zásobeno cévami vertebrobazilárního povodí. Sluchový aparát je ovlivněn vegetativními nervy z oblasti krční páteře. Manuální zásahem a léčebným cvičením lze ovlivnit změny ve svalech, kloubech a zlepšit prokrvení vnitřního ucha. Současně lze provádět nácvik relaxačních technik, autogenní trénink.

 

O dalším přístupu v terapii (trénink vnímaní zvuku) mě poučili moji pacienti.

Metoda TRT (Tinnitus retraining therapy)

Metoda neurologa prof. Pawela Jastreboffa. Nejedná se jen o zvukovou terapii, kterou se snižuje vědomé vnímání zvuku – pískání, šumění na hranici, kdy jej již nevnímáme, není dominantní. Pacient je aktivně zapojen do léčby.

Důležité je porozumět mechanismu vzniku tinnitu, které pomáhá osobní strategii k jeho překrytí, nevnímání.

Psychologická podpora odborníkem, který umožní odkrýt vnitřní obavy, stres, vztahové problémy, deprese.

Zvládnutí relaxačních technik, kterými lze překonat stresové situace.

Používání přístrojku TCI. Přístrojek TCI (Tinnitus control instrument), sluchátka vytvářející měkký příjemný šum, který tinnitus nezakrývá, ale pomáhá vyhnout se tichu. Současně nepřekrývá zvuky vnější.

 

Terapie příznaku bez zjevné příčiny je cesta zdlouhavá, vyžadující mnoho trpělivosti, vlastního odhodlání a porozumění okolí.

Fyzioterapie je důležitou součástí léčby.