aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Co je to fyzioterapie

Fyzioterapie je nelékařský obor, zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu.

Fyzioterapie je součástí léčebné rehabilitace, stejně jako ergoterapie, klinická logopedie a psychologie.

Léčebná rehabilitace spadá pod zastřešující pojem rehabilitace (navrácení porušené funkce). Dalšími složkami ucelené rehabilitace je pracovní, sociální, technická a pedagogická rehabilitace.

Z toho vyplývá, že fyzioterapie a rehabilitace nejsou synonyma, jejich význam by se neměl zaměňovat.

Fyzioterapie zasahuje do všech medicínských oborů:

Traumatologie – řeší stavy po zlomeninách, poranění vazů, šlach, svalů…

Ortopedie – degenerativní onemocnění nosných kloubů a páteře, stavy po operacích kloubů a páteře, skoliózy, stavy po amputacích…

Neurologie – centrální a periferní parézy, vertebrogenní algický syndrom bederní – hrudní – krční páteře, DMO, Parkinsonovo onemocnění, roztroušená skleróza multiplex…

Chirurgie – stavy po bříšních, hrudních operacích…

Gynekologie – funkční ženská a mužská sterilita, dysmenorea, dyspaurenie, močová inkontinence, v průběhu těhotenství a po porodu, po gynekologických operacích

Interní – lymfedém, mízní otoky po nadměrném zatížení, cévní onemocnění, onemocnění dýchacího aparátu, stavy po infarktu myokardu, obezita, diabetes mellitus…

Mediálně známý se obor fyzioterapie stal díky práci fyzioterapeutů s jednotlivými sportovci, sportovními týmy, politiky, umělci.