aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Brügger koncept

Brügger koncept je zaměřen na eliminaci patologických faktorů, které narušují fyziologické držení těla a ekonomický průběh pohybů. Koriguje držení těla přípravnými, pasivní, aktivními terapeutickými postupy.

Co je rušivým faktorem vzpřímeného držení těla?

Patologické, rušivé faktory ovlivňují vzpřímené držení těla, vedou k přetížení svalů, kloubů, vazivového aparátu. Rušivé faktory rozlišujeme zevní a vnitřní.

Zevním rušivým faktorem může být obuv, oblečení, nábytek, teplota, klima, osvětlení, hluk, pracovní poloha, sociální prostředí. Příkladem je zaměstnavatelem předepsaný “dress code” u žen pracujících v administrativě.  Úzká krátká sukně, boty s vysokým podpadkem. Obojí brání v přirozené chůzi, postoji, sedu.

K vnitřnímu rušivému faktoru se řadí orgánové onemocnění, úraz, jizva, porucha prokrvení, psychické ladění a psychické onemocnění.

Při vstupním vyšetření se pátrá po přítomnosti možných rušivých faktorů.

Diagnostika pohybové poruchy

Pro stanovení rušivých faktorů je důležité důkladné odebrání anamnézy, zhodnocení pacienta pohledem. Při funkčním vyšetření se hodnotí návykové držení těla, klopení pánve, protažení šíje, pozvednutí hrudníku. Funkční testy jako test pružení v  oblasti hrudní páteře, test předbíhání lopatek, test rotace pánve, kyčelního kloubu, ramenního kloubu  a test rotace hlavy vedou ke stanovení postupu v léčbě.

Terapeutické postupy

Cílem při terapii je dosažení vzpřímeného držení těla, které je  charakterizováno fyziologickými křivkami podle  Brüggera thorakolumbální lordózou a cerviko-kraniálním protažením.

Terapie začíná polohování vleže na zádech – přípravná fáze. Snahou je přiblížit se ideálnímu vzpřímenému držení těla           (pro daného jedince) pomocí polohovacích podložek. Současně se používají tepelné aplikátory na oblast hrudní kosti, šíje, bederní páteře.

Pasivní terapie vede k relaxaci svalů pomocí rychlých chvějivých pohybů a aplikací horké role na  otoky, vzniklé přetížením.

Aktivním cvičením se obnovuje funkční souhra jednotlivých svalových skupin, založena na střídání excentrických a koncentrických svalových kontrakcí. K tomuto cvičení a k autoterapii se používá cvičební pomůcka “pružný pás –                     Thera-Band “. Cvičení vede k udržení napřímeného postavení páteře, optimální fyziologické vzdálenosti mezi kostí hrudní a kostí stydkou (tzv. sterno-symfyzeální držení). Dále se věnuje pozornost přenést toto držení těla do běžných denních činností. Zvládnout napřímení páteře při práci v domácnosti, v zaměstnání, při sportu a zájmových činnostech. K zafixování návyku se využívá terapeutická chůze.