aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Chůze o berlích

Kdy použít opěrnou pomůcku při chůzi?

Vždy, když potřebujeme odlehčit dolní končetinu. Důvodem odlehčení bývá nejčastěji úraz kotníku, kolena. Pooperační stavy po výměně kloubů. V těchto případech se nikdo nebrání berle použít. Dolní končetinu je potřeba odlehčit při pokročilé artróze kolenních, kyčelních kloubů. Tady se často setkáváme s odmítnutím pomůcky se slovy “přece nejsem tak starý(á)”, “co tomu řeknou lidé”.!?

Základem je odlehčení končetiny, kloubů celé nohy, přitom zachovat stereotyp chůze, funkci přesunu, posunu
v terénu, v domácnosti.

Jaké berle použít?

Záleží na typu odlehčení.

K plnému odlehčení dolní končetiny jsou vhodné berle podpažní. Jedná se většinou o přechodné období. Při dlouhodobém používání a nesprávném nastavení je ohrožen útlakem a následným poškození nervů a cév ramenní pletenec.

S možností povolené větší zátěže se přechází na berle francouzské, později na hůl vycházkou. Kanadské berle jsou obdobou francouzských, mají objímku na předloktí, která jistí oporu horních končetin.

Kdo určí zatížení dolní končetiny?

Při úrazových a pooperačních stavech je to ošetřující lékař, operatér. Ví, jakou míru zatížení noha zvládne k dobrému zotavení.

U artróz zaleží na stupni poškození. Hlavním indikátorem je bolest nemocného.

Co znamená zátěž v %?

Zatížení dolní končetiny vychází z váhy celého těla.

V určité krokové fázi vždy jedna končetina nese plnou váhu našeho těla. K odlehčení se použijí berle, na které přeneseme částečně váhu těla. O hmotnost těla se tedy podělí končetina a pomůcka k odlehčení (berle, hůl).

Zátěž 50% říká, že na nemocnou končetinu můžeme našlápnout pouze poloviční hmotností svého těla, 25% čtvrtinovou hmotností.

Jak to natrénovat?

Trénink se provádí na nášlapné váze. Nejprve se zvažte a vypočítejte si povolené zatížení. Postavte se před vynulovanou váhu. Berle postavte do úrovně váhy, nemocnou nohu položte na váhu. Přeneste těžiště na berle a nemocnou nohu, tak aby nebyla překročena % hmotnost zátěže (nebo nebyla zbytečně pod dimenzovaná). Nyní můžete provést krok zdravou nohou. Opětovně nemocnou nohu na váhu přiložte a očima zkontrolujte hmotnost. Opakujte bez zrakové kontroly a tento vjem zatížení si přeneste do běžné chůze.

Co s nulovou zátěží?

Pokud máte doporučené plné odlehčení, NIKDY nehopsejte PROHUPEM. Noha – chodidlo je zdrojem cenných informací. Položte ji lehce na zem, celou váhu těla nesou ruce. Noha se přikládá na zem, tak jako bychom nechtěli rozšlápnout syrové vajíčku. Při plném odlehčení nemocné nohy jsou nejvhodnější podpažní berle.

Jak nastavit výšku berlí?

Nastavení se provádí v obuvi, ve které se budete nejčastěji pohybovat. Tělo je napřímené. Objímka opory předloktí je lehce pod loketním kloubem. Pokud ruce spustíte, dlaně jsou lehce pod madly.