aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

O mně

Mgr. Ludmila Kremlová diagnostika - terapie - poradenství

Jsem fyzioterapeutka
(dříve užívaný termín rehabilitační pracovnice)
s dlouholetou praxí v oboru, s bohatými zkušenostmi praktickými
(péče o stovky pacientů s bolestmi pohybového aparátu)
i teoretickými (celoživotní vzdělávání formou kurzů,
seminářů, konferencí, doplněným
vysokoškolským vzděláním).
Mgr. Ludmila Kremlová

Oboru fyzioterapie se věnuji od absolvování studia v roce 1988. Praxi jsem získala na pracovišti nemocnice Kroměříž, školícím místě rehabilitačního lůžkového oddělení FN Brno – Bohunice, na státní a později soukromé rehabilitační ambulanci Zdeňky Vejběrové, Brno – Starý Lískovec, kde pracuji doposud. Model veřejného zdravotního pojištění mi nenabízí potřebný čas, komfort a nadstandardní přístup pro práci s pacienty, klienty. Proto jsem se rozhodla zahájit činnost fyzioterapeuta bez závislosti na zdravotních pojišťovnách.

Odborné vzdělání

2015Státní magisterská zkouška v oboru fyzioterapie na Fakultě ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií SZU
v Bratislavě
2013Státní bakalářská zkouška v oboru specializace ve zdravotnictví - fyzioterapie na LF Univerzity Karlovy
v Hradci Králové
2005Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR
1995Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník na úseku práce léčebná tělesná výchova, IDVPZ Brno
1988Ukončení dvouletého nástavbového studia na Střední zdravotnické škole v Brně obor rehabilitační pracovník

Kurzy

2019Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.)
2019Diagnostika a terapie dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie (Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.)
2019Akrální koaktivační terapie (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.)
2016Akreditovaný kurz Nordic Walking pro fyzioterapeuty, lékaře a zdravotníky I., II. část (Mgr. Miroslav Mira, Mgr. Lucie Daňková)
2015Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP III. část (Mgr. Bohumila Horká, Bc. Lenka Chudomská)
2013Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu (Mgr. Filip Mareš)
2013Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP II. část (Mgr. Bohumila Horká, Bc. Lenka Chudomská)
2012 Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I. část (Mgr. Bohumila Horká, Bc. Lenka Chudomská)
2009Vedení ambulance fyzioterapie - (Jiřina Buriánová)
2009Posilovna - význam pro rehabilitační praxi, fitness - fenomén moderní společnosti (MUDr. Jana Martínková)
2008Kineziologie pro fyzioterapeuty (doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.)
2008Řetězení poruch pohybového aparátu (doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)
2007Instabilita krční páteře (doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc.)
2007Biomechanika (Mgr. Petr Pospíšil)
2007Páteř, horní končetina, dolní končetina - vyšetření a diferenciální diagnostika, léčba (doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)
2006Kostrčový syndrom a následně funkčně-patologické vztahy a řetězce (doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)
2005Práce s neurálními strukturami na podkladě Maitlandova konceptu (doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc.)
2004Reflexní terapie chodidla (Mgr. Stanislav Zapletal)
2003Rehabilitace ve sportovní medicíně (MUDr. Jana Martínková)
2001Manuální lymfodrenáže pro fyzioterapeuty (MUDr. Miroslav Bechyně, CSc.)
2000Léčebná tělesná výchova v těhotenství a šestinedělí (Hana Volejníková)
1999Koncept podle Brüggera (PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc.)
1999Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové (Hana Volejníková)
1998Míčková facilitace a mobilizační technika (Zdena Jebavá)
1997Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu (Marie Michková)
1996Techniky vědomé posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách (PaeDr. Pavel Švejcar)
1989Jóga ve zdravotnictví (Antonín Klíma)