aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Nabízím

Fyzioterapie pro firmy

Fyzioterapie dětí školního věku a dospělých pacientů

Individuální přístup na základě Vašich subjektivních a objektivních obtíží, vycházející z kineziologického rozboru a znalostí souvislostí viscerosomatického řetězení a psychosomatických vlivů.

Možnost fyzioterapie v domácím prostředí u dočasně imobilních pacientů.

Manuální terapie – techniky měkkých tkání, mobilizační techniky páteře, kloubů centrálních i periferních, reflexní a vazivová masáž, manuální lymfodrenáž.

Kinezioterapie – léčebně tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě s využitím metodik a konceptů dle Mojžišové, Brüggera, Škola zad, senzomorické stimulace dle Jandy a Vávrové, individuální cvičení zaměřené na svalové dysbalance. Edukace a poradenství v oblasti pohybových aktivit a ergonomie práce. Aplikace tapu a kineziotapu.

Fyzikální terapie – v současné době pouze termoterapie ošetření horkou rolkou.

Pokud jste již absolvovali nějaké odborné vyšetření a terapii je vhodné si vzít tyto nálezy sebou (ortopedické, neurologické, interní, RTG, MRI, CT, EMG atd.).

Pro firmy

Motivujte Vaše zaměstnance, zvyšte efektivitu jejich práce, zlepšete jejich pracovní podmínky a tím i jejich zdraví. Fyzioterapie zaměstnanců je zaměřená na prevenci, regeneraci, snížení pracovní neschopnosti z důvodu pohybových obtíží.

Pro sportovce

Fyzioterapie u sportovců je zaměřena na prevenci poranění, bolesti a přetížení, na léčbu poúrazových, pooperačních stavů, úponových bolestí.

Dárkový poukaz

Originální, příjemný a milý dárek pro Vaše blízké, příbuzné, známé, kolegy.

Informace o cenách za mé služby naleznete v ceníku.