aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Terapie

Fyzioterapie dětí školního věku a dospělých pacientů

Individuální přístup na základě Vašich subjektivních a objektivních obtíží, vycházející z kineziologického rozboru a znalostí souvislostí viscerosomatického řetězení a psychosomatických vlivů.

Manuální terapie

Techniky měkkých tkání, mobilizační techniky páteře, kloubů centrálních i periferních, reflexní a vazivová masáž, manuální lymfodrenáž.

Manuální terapie je volbou pro diagnostiku a terapii měkkých tkání, svalů a kloubních dysfunkcí. Ruka terapeuta slouží jako “nástroj”, který dává mnoho nepostradatelných informací o dokreslení celkového obrazu pacientových obtíží. Hmatem zjistíme změny okem nepostřehnutelné, teplotu a vlhkost kůže, protažitelnost podkoží, vaziva, napětí a tuhost svalů.

Techniky měkkých tkání se využívají k ošetření reflexních změn na kůži, podkoží, fasciích. Tyto změny mají úzký vztah
k svalovým a kloubním poruchám. Obnovujeme jejich protažitelnost a posunlivost.

Mobilizace je indikována při omezené hybnosti kloubu, které vznikají jednostranným či asymetrickým přetěžování při zátěži dynamické i statické (opakované pohyby, dlouhodobý stoj, sed apod.). Je důležité rozlišení funkční a strukturální blokády kloubu a dohledání řetězení patologií na podkladě reflexních svalových smyček. K mobilizaci se využívá svalové facilitace a inhibice za aktivní účasti pacienta, využívá se pohybu nejdostupnějšího pro daný segment.

Reflexní a vazivová masáž se aplikuje v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn. V místě zásahu         (na povrchu těla) není primárně nemocná tkáň nebo ústrojí. Stimulací reflexních zón se ovlivňují hluboko uložené orgány   a vzdálená místa. Využívá se reflexních míst zad, šíje, pánve, nohou, rukou, uší.

Manuální lymfodrenáž je speciální technika zaměřená na povrchový mízní systém. Pomáhá odtoku lymfy do lymfatického řečiště a dále do krevního oběhu. Podporuje látkovou výměnu, imunitní systém, odvádí nahromaděné toxické látky. Využívá se u edémů vrozených, získaných, otoků po úrazových, po operačních, u celulitidy.

Kinezioterapie

Léčebně tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě s využitím metodik a konceptů dle Mojžišové, Brüggera, Škola zad, senzomorické stimulace dle Jandy a Vávrové, individuální cvičení zaměřené na svalové dysbalance. Edukace a poradenství v oblasti pohybových aktivit a ergonomie práce. Aplikace tapu a kineziotapu.

Léčebná tělesná výchova je terapie pohybem. Jedná se o komplex fyzioterapeutických přístupů sloužící k obnovení, normalizaci a zlepšení pohybových a funkčních schopností organismu. Cvičení je zaměřeno na úpravu svalových dysbalancí (aktivací oslabených svalových skupin a protažením zkrácených pohybových struktur), korekci držení těla, nácvik správných pohybových stereotypů a dýchání. Metodiky založené na neurofyziologickém podkladě využívají plasticity centrálního nervového systému.

Metoda Ludmily Mojžíšové je určena k léčbě funkční sterility u žen i mužů, dysmenorei (bolestivé menstruace), dyspareunie (bolestivý pohlavní styk), anograsmu, před i po gynekologických operacích, vertebrogenních poruch.

Brügger koncept je zaměřen na eliminaci patologických faktorů, které narušují fyziologické držení těla a ekonomický průběh pohybů. Koriguje držení těla přípravnými pasivní, aktivními terapeutickými postupy.

Senzomotorická stimulace využívá dvoustupňového motorického učení. Cílem je obnovení pohybového stereotypu, jeho automatizace, lepší koordinace, rychlost, efektivita, menší náročnost. K indikacím patří nestabilita hlezenního kloubu, poúrazové a pooperační stavy hlezenního kloubu, poruchy funkce kolenního a kyčelního kloubu, vertebrogenní obtíže, vadné držení těla, poruchy rovnováhy, poruchy hlubokého čití, prevence úrazů dolních končetin.

Škola zad učí správnému držení páteře při běžných denních aktivitách, pracovních činnostech, jak používat pomůcky při práci i relaxaci. Náplní je cvičení automobilizační, protahovací, posilovací, koordinační, relaxační, výběr vhodných sportů   a rekreační činnosti.

Ergonomie se zabývá vlivem zátěže na lidský organismus při práci, sportovních a volnočasových aktivitách. Pracovní podmínky (nábytek, nástroje, přístroje, prostor apod.) se upravují, aby vyhovovaly pohybovým možnostem popřípadě rozměrům lidského těla. Důležitý je charakter pracovní polohy, pracovních stereotypů.

Fyzikální terapie

V současné době pouze termoterapie ošetření horkou rolkou.

Fyzikální terapie využívá léčebných účinků mechanoterapie, elektroterapie, termoterapie, hydroterapie, fototerapie. Na pracovišti se v současné době využívá pouze účinku termoterapie a to aplikace horkou rolkou. Ošetření se využívá na místech perzistující funkční změny vniklé v důsledku repetitivních pohybů. Přetížením dochází k hromadění tekutiny ve svalech, mezi svaly, povázkami a šlachami. Tyto mini edémy dráždí určitá nervová zakončení a vytváří tak rušivé faktory      v organismu.