aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Metoda Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je určena k léčbě funkční sterility u žen i mužů, dysmenorei (bolestivá menstruace), dyspareunie (bolestivý pohlavní styk), anograsmu, před i po gynekologických operacích, vertebrogenních poruch.

Princip metody

Metoda je zaměřena na diagnostiku a terapii obtíží pohybového aparátu a jejich reflexní odezvu v orgánových soustavách. Zabývá se převážně oblastí pánve a bederní páteře. Ovlivňuje pánevní orgány cestou nervové a vegetativní inervace, cévního zásobení, změněných statických a dynamických poměrů v pánevním pletenci.

Mimo pánev a bederní páteř lze nalézt reflexní zřetězení i ve vzdálených oblastech těla. Proto lze metodu využít u pacientů přicházející s bolestí hlavy, krční  a hrudní páteře.

Postup při terapie

Nedílnou součástí léčby je každodenní aktivní spoluúčast pacienta, klienta, formou cvičení a dodržování pohybových zásad. Sestava cviků obsahuje cviky na uvolnění křížokyčelního kloubu, bederní páteře, svalů pánevního dna a cviky izometrické, které aktivizují břišní, zádové svaly a svaly pánevního dna.

Léčba zahrnuje manuální zásah terapeuta. Mobilizaci křížokyčelních skloubení, mobilizaci bederní, hrudní a krční páteře, mobilizaci žeber. Ošetření svalů pánevního dna, masáží per rectum (přes konečník) a relaxací svalů pánve. 

Strategie terapie

Strategie terapie závisí na diagnóze.

U funkční sterility žen je manuální terapie vázaná na menstruační cyklus.  Terapie  probíhá  v časovém úseku od skončení menstruace do ovulace. Nábor cviků určených k autoterapii je postupný. 

Tento harmonogram léčby se nedodržuje u vertebrogenních poruch, při léčbě idiopatické skoliózy, vadného držení těla, před a po gynekologických operacích. Volba cviků je individuální, podle obtíží pacienta a zjištěných pohybových dysfunkcí. Jiné automobilizační cviky volíme pro muže a jiné pro ženy.