aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Bolest hrudní páteře

Bolí Vás za hrudní kostí a onemocnění srdce je naštěstí vyloučené. Bolí Vás mezi lopatkami či pod lopatkou, nemůžete se nadýchnout a onemocnění plic to nezpůsobuje.

Příčinou může být blokáda hrudní páteře a žeber.

Hrudní páteř má 12 obratlů a 12 párů žeber. Je nejméně pohyblivou částí páteře, je stabilnější. Obtíže v hrudní páteři se vyskytují méně než v krční či bederní páteři. Pokud ale vzniknou, dovedou nepříjemně potrápit. Prvních 7 žeber je spojeno s hrudní kostí sternokosteálním skloubením – distenze způsobí bolest za hrudní kostí. Vzadu jsou žebra spojena s hrudními obratli, zde blokády způsobují bolest v oblasti lopatek.

Vznik obtíží

Příčin vzniku obtíží v hrudní páteři je mnoho. Často jsou způsobeny nekoordinovaným pohybem (trhnutím, pádem), nevhodným zatížením, dlouhodobou statickou polohou (v ohnutí, vytočení).

Pokud nástup bolesti, omezená pohyblivost hrudníku, dyskomfort při nádechu je okamžitý, rychlý a náhlý, postižený jedinec dobře vnímá souvislost s pohybem či zátěží. Pokud symptomy nastupují pozvolna, plíživě, tak tuto souvislost si postižený již neuvědomuje. Organismus kompenzuje pohybové omezení, a proto můžeme dohledat zřetězení až ve vzdálených oblastech od místa příčiny. Při blokádách horní hrudní páteře se bolest může zobrazit v pažích, ramenou, šíji. Vystřelující bolest do oblasti břicha, dolního žeberního obloku může být způsobena blokádou dolní hrudní páteře.

Fyzioterapie

Fyzioterapií zasahujeme na úrovni svalů a kloubů manuálními technikami dle Lewita, Mojžíšové, Tichého.
K úpravě svalových dysbalancí pomáhá léčebná tělesná výchova s využitím konceptů dle Brüggera, McKenzie, akrální koaktivační terapie, senzomotoriky apod.

Součástí terapie je nácvik správného sedu, vhodné polohy při práci, zátěži při sportu a jiných denních činnostech. Fyziologické držení trupu lze podpořit nasazením na krátkou dobu kineziotapem.