aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Kinesio tape

Po zhlédnutí sportovců na letních sportovních mítincích (obzvlášť po olympijských hrách) přicházejí pacienti se zvýšeným zájmem o nalepení barevných pásků na tělo.

Co to je kinesio tape

Páska z elastického materiálu, která podporuje hojení poraněných tkání a při tom neomezuje průtok krve a mízy, pohyb fascií a současně udržuje rozsah pohybu v kloubu.

Klasický tape je pevný, nepružný, rigidní, určený k fixaci namáhané či poraněné oblasti.

Vývoj kinesiotapingu spadá do sedmdesátých let 20. století. Průkopníkem byl japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase, který se začal zabývat elastickými pásky při léčbě sportovců.

K rozšíření došlo v 90. letech a to i mimo obor sportovní medicínu. Kinesiotapingu využívá fyzioterapie, ortopedie, neurologie, ale  i veterinární medicína.

Vlastnosti kinesio tapu

Materiálem jsou 100% bavlněná vlákna s elastickými vlastnostmi. Elasticitu si nalepený kinesio tape udrží po dobu 3 – 5 dnů. Páska je voděvzdorná. Lze ji namáčet, provádět s ní hygienu, koupat se, plavat. Lepidlem je 100% termosenzitivní lékařská pryskyřice. Ta je nanesena na pásku ve zvlněném vzoru, což umožňuje prodyšnost materiálu. Nevyskytují se na ni alergické reakce.

Účinky kinesio tapu

Nanesením tapu na postiženou oblast je aktivována reflexní odpověď organismu – centrálního nervového systému pomocí informace z kožních receptorů.

Dojde ke zlepšení prokrvení v dané oblasti, obnovení toku krev i lymfy, redukce otoku, zmírnění bolesti, regulace svalového tonu a tím je zlepšena centrace kloubu, jeho stabilita a fyziologický rozsah pohybu.

Výhoda kinesio tapu

Výhodou kinesio tapu je schopnost přizpůsobit pásku nepravidelnému povrchu lidského těla, velikosti, tvaru. Zachovává funkčnost ošetřované oblasti, segmentu. Není omezená cirkulace krve, lymfy, udržuje hybnost, umožňuje zatížení segmentu při pohybu, eliminuje bolest.

Účinnost terapie pomocí kinesiotapingu je 24 hodin denně po dobu 1 až 5 dnů. Zkracuje dobu hojení, urychluje rekonvalescenci, limituje možnost dalšího poškození, využívá se v prevenci poranění.

Indikace kinesio tapu

Ve sportovní medicíně ke snížení rizik potencionálních úrazů. V ortopedii a traumatologii u řešení poúrazových stavů páteře, horní a dolní končetiny,
u distorzí, kontuzí, deformit, skolióz, entenzopatií apod. V neurologii u neuralgií, vertebrogenním algickém syndromu, periferních i centrálních paréz. V interně
u dysfunkce krevního a lymfatického systému.

Výběr tapu

Šířka tapu se volí dle proporcí pacienta a velikosti ošetřované plochy.

Barva tapu nepřináší žádné mimořádné vlastnosti pásky. Barvám, podle východní léčebné filozofie, jsou přisuzovány různé vlastnosti. Modrá barva chladí a tlumí bolest, červená a růžová hřeje a aktivuje, béžová a bílá je neutrální, černá dodává sílu a energii, žlutá uklidňuje, zelená je hojivá. Výběr barvy tapu je vhodné nechat na klientovi.

Nasazení tapu

Používají se různé techniky, které se aplikují dle výsledků kineziologického rozboru a podpoře funkce dané oblasti. Technika inhibice svalu se nasazuje u přetížených svalů, hypertonických, akutně poškozených svalů, k prevenci svalových křečí. Facilitační technika se používá u oslabených svalů k podpoře jejich kontrakce. Korekční techniky upravují a zlepšují poměry v klíčové problematické oblasti. Mechanická korekce zachovává přirozenou polohu a pohyb tkáně či kloubu. Fasciální korekce upravuje posunlivost svalové povázky. Prostorová korekce elevací kůže vede ke snížení bolesti, zánětu, otoku. Vazivově – šlachová korekce vede se stimulaci propriocepce. Funkční korekce stimulujeme receptory k podpoře pohybu či jeho omezení. Lymfatická korekce podporuje funkci mízního systému.

Kinesio tape se ponechává 24hodin denně po dobu 1 až 5 dnů, dle zvolené techniky. Pokud je třeba další nasazení tapu na stejné místo, je vhodné ponechat 1 až 2 dny pauzu k regeneraci kůže a jejich receptorů.

Odstranění kinesio tapu

Většinou si pacient odstraňuje kinesio tape sám. Nikdy se kinesio tape nesundává rychlým prudkým strhnutím! Může dojít k poškození pokožky, podráždění, bolesti. Je vhodné odlepení pásky provést v protažení kůže a to ve směru růstu chlupů. Buď prsty jedné ruky je přidržován konec tapu a druhou rukou je oddalována kůži. Nebo je tape rolován a současně se poklepává na odlepovanou oblast ke snížení bolestivého vjemu. Tape lze lehkými a jemnými pohyby sundat ve vodním prostředí, popřípadě pomocí olejů či mýdla.

Kinesio tape je pouze součástí terapie. Je doplňkem k dalším terapeutickým postupům – manuální terapii, kinezioterapii, hydroterapii, elektroterapii, akupunktuře apod.