aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Viscero-somatické vztahy

Viscero-somatické vztahy jsou vazby mezi vnitřními orgány (viscera) a pohybovým aparátem (soma = tělo).

Tělesná schránka, tvořená kůži, podkožím, kostmi, svaly, klouby, chrání vnitřní orgány.

Vztahy mezi těmito dvěma soustavami jsou výsledkem neurohumorální integrace a regulace. Senzitivní nervy (pro čití a bolest)    z vnitřních orgánů vstupují do centrální nervové soustavy (CNS) stejně jako senzitivní nervy z pohybových orgánů zadními rohy míšními, konvergují na stejné neurony spinothalamické dráhy. To znamená, že bolest, která je přenášená do vyšších struktur CNS je smíšená jak z orgánů pohybových tak i orgánů vnitřních. Mozek přesně nevyhodnotí, co vlastně “bolí”. To se projeví i ve zpětné reakci organismu, reflexní změny lze najít na samotných vnitřních orgánech, tak i v pohybové soustavě.

Viscerální vzorec

je soubor reflexních změn v pohybovém systému (na kůži, fascii, svalu, kloubu) způsobených onemocněním vnitřního orgánu. Nejčastěji se onemocnění projeví na páteři (viscero-vertebrální vztah). Příkladem je onemocnění srdce. Reflexní změny nacházíme v oblasti hrudní páteře, blokády v segmentech Th3-Th5 a příslušných žeber, svalové změny zasahují svaly prsní (hlavně malý prsní sval) a adduktory lopatek. Kožní změny se šíří až po segment Th8.

Terapie

Základem je léčit nemocný orgán, což je v kompetenci odborných lékařů.

Fyzioterapie

Fyzioterapie se využije, kdy vnitřní orgán není stavebně narušený, ale jeho porucha je funkční. Nebo je interní orgán úspěšně vyléčený, ale reflexní změny v pohybovém aparátu přetrvávají a stále způsobují bolest.

Provádí se reflexní masáže – sestava zádová, pánevní, šíjová, hrudní; reflexní masáže reflexních zón v mikrosystémech (nejčastěji nohou, rukou). Vhodný doplňkem je léčba bylinami.

Somato-viscerální vztahy

Poruchy pohybového aparátu imitují bolest vnitřního orgánu, můžou vést k funkční poruše vnitřního orgánu, můžou stát v pozadí za vzplanutí dosud latentního onemocnění interního orgánu. Příkladem je vertebrokardiální syndrom, kdy blokáda 3. – 5. žebra a reflexní svalové změny v prsním svalu imitují anginu pektoris.

Fyzioterapie

Použijí se manuální techniky na odstranění reflexních svalových změn a blokád segmentů páteře a žeber. Navazující je cílená pohybová terapie s využitím rozličných konceptů dle znalostí terapeuta a schopností pacienta.